Životní cesta

Dětství a mládí obr-gif\k-det.gif
Šťastné dětství na pozadí problémů a útrap válečné
a poválečné doby

Tesařským učněm obr-gif\k-cem.gif

Doba hledání životních hodnot a prostředků a cílů životní cesty

Studentem střední školy
obr-gif/k-stud.gif
Získávání základů znalostí
a předpokladů pro možnost realizace vytčených cílů.

Praktikantem u ČSD
obr-gif/k-csd.gif
Dočasné provizorní řešení před nástupem vojenské prezenční služby

Vojákem
obr-gif/k-voj.gif
Vojenská prezenční služba.
Příležitost k obohacení životních zkušeností

Státním zaměstnancem
obr-gif\k-onv.gif
Dočasné provizorní řešení. Další možnost obohacení životních zkušeností.

Středoškolským učitelem
obr-gif\k-prum.gif

Návrat k životní cestě.
Nejhezčí životní období.
Založení rodiny.

Zástupcem ředitele
obr-gif/k-zast.gif
Doba sbírání zkušeností pro možnost samostatného řízení školského zařízení.

Ředitelem střední školy
obr-gif/k-red.gif

Závěrečná etapa cesty.
Nejtěžší životní období naplněné úsilovnou prací.

Důchodcem
obr-gif\k-duch.gif
Příležitost k splnění dosud neuskutečněných životních snů, tužeb a přání.