Průmyslová střední škola Letohrad
561 51 Letohrad, Komenského 472


Image

Průmyslová střední škola Letohrad
byla mým prvním učitelským pracovištěm.
Nikdy na své žáky a kolegy z této školy nezapomenu.
Doba stravená mezi nimi byla nejkrásnějším obdobím mého života.

Na podzim roku 2005
škola oslavila kulaté jubileum 50. let své existence.
K jejím padesátinám vedení školy uskutečnilo sjezd absolventů a přátel školy.
Byl vydán reprezentativní jubilejní almanach.

Stránka WWW SPŠ:
http://www.sps.letohrad.cz